SHANDON DEVELOPMENTS LIMITED, s.r.o. organizačná zložka